Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
   
Igrzyska Akademii ETI

Wyniki 2017

Rejestracja

Igrzyska Akademii ETI odbędą się 11 II 2017 (sobota).
Uwaga: Rejestrować się można do 7 II 2017 włącznie.
Regulamin Igrzysk
Ustalenia techniczne
Program
Imię:
Nazwisko:
Nr legitymacji:
Szkoła:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb
przeprowadzenia konkursu oraz, w przypadku zostania laureatem Igrzysk, na publikację imienia
i nazwiska na stronie Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz w materiałach
prasowych WETI, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).